יום א
3.11.23

- 6:00 - 7:15 סטסנג עם רוקמיני צ'יטניה - מדיטציה, שירת מנטרות ולימוד בנושא יוגת הדבקות ויוגת החכמה מתוך השרימד בהגווטם
8:00 - 9:30 שיעור יוגה עם שנטי
18:00 - 19:00 בהרגווי צ'איטניה- חשיבה חיובית לשלווה פנימית
19:00 - 20:00 לגעת באור הפנימי עם פרניימה - סוומי שמבהודבננדה
20:00 - 21:00 סוומי ברהמננדה- יסודות הבהגווד גיטה, עם שאלות ותשובות בסוף השיעור

יום א
3.11.23

- 6:00 - 7:15 סטסנג עם רוקמיני צ'יטניה - מדיטציה, שירת מנטרות ולימוד בנושא יוגת הדבקות ויוגת החכמה מתוך השרימד בהגווטם
8:00 - 9:30 שיעור יוגה עם שנטי
18:00 - 19:00 בהרגווי צ'איטניה- חשיבה חיובית לשלווה פנימית
19:00 - 20:00 לגעת באור הפנימי עם פרניימה - סוומי שמבהודבננדה
20:00 - 21:00 סוומי ברהמננדה- יסודות הבהגווד גיטה, עם שאלות ותשובות בסוף השיעור